Climate Campus

Wij zijn de Climate Campus, een netwerk van overheden, onderwijs en onderzoeksinstellingen, ondernemers en maatschappelijke initiatieven. In het netwerk werken we vernieuwend samen voor een klimaatbestendige IJssel-Vechtdelta.

Climate Campus is een netwerk van overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemers en maatschappelijke initiatieven die op een vernieuwende manier samen willen werken aan een IJssel-Vechtdelta, die klimaatbestendig is, economisch krachtig en zelfbewust.

IJssel-Vechtdelta

De IJssel-Vechtdelta is een compacte miniatuurdelta met bijna alle water- en klimaatadaptatievraagstukken van Nederland bij elkaar. De ideale proeftuin voor klimaatadaptatie. Een kweekvijver voor nieuwe kennis, producten, diensten en talent in water en klimaat. Met de ambitie om door te ontwikkelen tot een demonstratiedelta van internationale betekenis.

Het is onze overtuiging dat vernieuwend en slim samenwerken klimaatadaptatie zal versnellen en méér dan dat. Het brengt andere maatschappelijke vraagstukken ook verder en stimuleert nieuwe economie.

De stichting Climate Campus verbindt uiteenlopende vraagstukken en netwerkpartners door belangen, kennis en geld te matchen.

Dat versterkt de implementatiekracht in het netwerk en vergroot de kansen op innovatie. Er ontstaat nieuwe kennis en er wordt werk met werk gemaakt. Uniek is de actieve koppeling tussen professionals in het netwerk met de lokale gemeenschap.

Meer weten over het gedachtengoed van Climate Campus? Lees het Drieluik en ontdek waarom we dit netwerk zijn gestart. En hoe we vernieuwend en slim proberen samen te werken.

Deel 1 schetst hoe ruimtelijke adaptatie, economie en cultuur elkaar kunnen versterken en leiden tot een internationale demodelta. 

Deel 2 beschrijft de rol die Climate Campus vervult in de nieuwe netwerkgovernance.

Deel 3 laat met voorbeelden zien hoe nieuwe vormen van netwerkgovernance kunnen leiden tot vernieuwing en maatschappelijke meerwaarde. 

Meedoen

Bent u ondernemer, werkzaam bij overheid of onderwijsinstelling of inwoner van de regio IJssel-Vechtdelta?