Onderzoek succes- en/of faalfactoren voor de realisatie van klimaatrobuustheid in projecten

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Climate Campus hebben wij de partners uitgenodigd mee te doen aan een onderzoek naar de beslissende succes- en/of faalfactoren voor de realisatie van klimaatrobuustheid in projecten. Jullie hebben hierop gereageerd en het onderzoek is in voorbereiding.

Tijdens een recent afstemmingsoverleg hebben we besloten de aanpak te heroverwegen. We willen het onderzoek zo inrichten dat we gebruik kunnen maken van de ervaring van elk lid van de Climate Campus. Daarom starten we binnenkort met een korte enquête die via de Nieuwsbrief van de Climate Campus in te vullen is. Daarna pakken we het uitgebreide onderzoek, waarin diepte-interviews met onze partners worden gehouden, weer op. Een andere aanpak kent ook een iets ander tijdspad. We verwachten nu voor het eind van het jaar het onderzoek af te ronden.

Alsnog aansluiten bij het onderzoek, waarbij je meewerkt door middel van een interview? Stuur een mail naar climatecampus@gmail.com.

Meer info over het onderzoek vind je hier