In 2011 viel er een enorme hoosbui in Kopenhagen. In twee uur tijd ruim 150 millimeter water met enorme schade tot gevolg. Klimaatadaptatie had dat kunnen voorkomen.

Onze deltaregio is kwetsbaar voor klimaatverandering. Daarom is Climate Campus hét netwerk in de regio Zwolle en de IJssel-Vechtdelta dat verschil wil maken door te zorgen voor versnelling van klimaatadaptatie.

Samenwerken

Het is onze overtuiging dat we alleen kunnen versnellen als we veel meer en op andere, slimme manieren samenwerken. Daarom hebben de founding fathers – Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeenten Zwartewaterland, Kampen en Zwolle – dit netwerk gestart in 2017.

Netwerk

Het netwerk van uiteenlopende partijen, van overheden, toonaangevende adviesbureaus, bedrijven, ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties en zelfs inwoners biedt unieke kansen om te onderzoeken hoe we doorbraken kunnen maken met klimaatadaptatie doordat uiteenlopende partijen samen initiatieven starten.

De samenleving in de deltaregio benutten we daarbij als een living lab waarin iedereen, inwoners, ondernemers, studenten, etc. hun (ervarings)deskundigheid kan inbrengen. Zo ontstaan nieuwe kennis, producten, diensten en opschaalbare innovaties die aansluiten bij de behoeften van echte mensen.

Als stichting willen we dit aanjagen en faciliteren. Niet door een projectenbureau te zijn maar door als ‘makelaar’ kennis, middelen en belangen bij elkaar te brengen en zo ‘de koek groter te maken’. Daarom experimenteren we met een nieuwe governance die organisatiegrenzen en kokers kan doorbreken om gebiedsopgaven leidend te maken.

Klimaatadaptatie

Met een ongeëvenaarde passie, een flinke dosis creativiteit en een scherp oog voor de kansen voor klimaatadaptatie verbinden we partijen in het netwerk, bieden een podium om initiatieven onder de aandacht te brengen en hopen daarmee iedereen die een bijdrage kan leveren aan een veerkrachtige, klimaatbestendige deltaregio te inspireren. Dat doen we graag en deze website is daarvoor het platform.

Is jouw organisatie of initiatief op zoek naar mogelijkheden om bij te dragen aan een klimaatbestendige, economisch krachtige en zelfbewuste samenleving in de IJssel-Vechtdelta?

Thema’s

Wij onderscheiden zes thema’s:

  • ruimtelijke adaptatie
  • gezondheid
  • biodiversiteit en klimaatadaptatie
  • sociale innovatie
  • buitengebied en klimaatadaptatie
  • nieuwe economie, mobiliteit en klimaatadaptatie.

Onze mensen

De Climate Campus heeft een stichting die het netwerk helpt om de innovatie- en implementatiekracht te verbinden en te vergroten. De stichting brengt uiteenlopende vraagstukken en netwerkpartners samen. Uniek is de actieve koppeling van het professionele netwerk met de lokale gemeenschap. Door belangen, kennis en geld te matchen, ontstaat nieuwe kennis en wordt werk met werk gemaakt.

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers vanuit onderwijs en onderzoek en toonaangevende adviesbureaus en maatschappelijke organisaties op gebied van klimaatadaptatie.

Bestuur Climate Campus
(vlnr.) Han de Wit, adviesbureau Tauw, Matthijs Nijboer, Natuur en Milieu Overijssel, Liesbeth Rijsdijk, directeur Honours College University of Applied Sciences Windesheim, Martin Jansen, manager Royal HaskoningDHV

Team

In het team werken adviseurs en medewerkers van de organisaties van de Founding Fathers: Waterschap Drents Overijssels Delta, gemeenten Kampen en Zwolle en Provincie Overijssel (vacature).

(vlnr.) Edith Camerik (communicatieadviseur), gemeente Zwolle, Jenifer van Dijk (officemanager), Amfibia Solutions, Ivo Boerdam (coördinator) gemeente Zwolle, Ryan Hoekman (onderwijs), Climate Campus.

Adviesraad

De adviesraad bestaat uit een brede vertegenwoordiging van wetenschappers, ondernemers, water- en klimaatprofessionals, bestuurders en beslissers uit de samenleving. De adviesraad komt twee keer per jaar bij elkaar en adviseert het Climate Campusbestuur.

Adviesraad Climate Campus
(vlnr.) Coby Zandbergen, bestuur CIBAP, Maarten Slingerland, wethouder gemeente Zwartewaterland, Gerben Mol, AMS Institute, Ed Anker, wethouder gemeente Zwolle, Fons Eijkelkamp, Royal Eijkelkamp, Bert Boerman, gedeputeerde Provincie Overijssel, Hans Wijnen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Yvette Meijerink, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Jan Peter van der Sluis, gemeente Kampen, Katja Buijs, H2O netwerk, Egbert Roozen, VHG branchevereniging hoveniers.