Slagingskans klimaatadaptatie en Nationale Klimaatadaptatie Challenge 2019